مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:تحصیلات و توسعه خود اشتغالی

نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی تحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تعریف طفل درفقه//پایان نامه حضانت فرزندان

تعریف طفل درفقه باتوجه به اینکه قانونگذار این سن بلوغ را(یعنی 9و15 سالگی)با معیارهای اسلامی وفقهی تعیین کرده است بد نیست برای اینکه بتوانیم تعریف دقیقی از کودک داشته باشیم،تفحصی در فقه بنماییم. صغیر در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تجمل گرايي:/از بين رفتن آرامش واقعي

از بين رفتن آرامش واقعي از بين رفتن رفاه و آرامش حقيقي افراد، ديگر پي‌آمدتجمل گرايي است كه خسارت‌هاي بسياري هم چون تزلزل در نظام خانوادگي و روابط اجتماعي را به همراه دارد. فرد تجمل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه آموزش های مهارتی:/ آموزش و رشد اقتصادي

سهم آموزش در رشد اقتصادي از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم عام مسئولیت مدنی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مفهوم عام مسئولیت مدنی در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تیپ های شخصیتی:عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده شخصیت عوامل بوجود آورنده و تکامل دهنده شخصیت را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت است از: الف) وراثت: هر انسانی چون به بشر تعلق دارد با طبیعت انسانی ادامه مطلب…

By 92, ago