نقل انتقال حق زارعانه:/پایان نامه درباره حق زارعانه

نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

رشاء و ارتشاء //پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

در خصوص اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا خیر دو نظريه ابراز مي گردد: گروه اول: طرفدار ملازمه آن دو جرم مي­باشند و اعتقاد دارند كه تا يكي واقع نشود ديگري تحقق نمي­يابد يا بعبارت ديگر بايد هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

فرزندخواندگی مدرن/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

 فرزندخواندگی مدرن         Adoption  modern این نوع فرزندخواندگی فصل جدیدی از سرپرستی است که به تازگی در ایران رواج یافته است. اساس این فرزندخواندگی دستاورد فناوری های نوین و تکنولوژی های دهه اخیر است که باعث تحول شگرف و دستاورد یک فناوری زیستی است. پیشرفت علوم تجربی با دست یابی به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

کلاهبرداری رایانه ­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی

کلاهبرداری رایانه­ای در حقوق جزایی کلاسیک کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال محسوب می­شود. بعد از پیشرفت سیستم­های رایانه­ای کلاهبرداری رایانه­ای یکی از مطرح­ترین و مهم­ترین جرایمی است که بوجود آمده است. این جرم در زمره جرایمی است که توسط یقه سفیدها1صورت می­گیرد. یقه سفیدها افرادی هستند که به دلیل ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

سبب مقارن//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

سبب مقارن و متأخر سبب از نظر زمان به سه دسته تقسیم می شود: 1- دسته اول موردی است که در آن مسبب و سبب هم زمان با یکدیگرند مانند شرب خمر، زنا و دزدی که همزمان با استحقاق فاعل(مسبب) به مجازات حد است یا همراه بودن ملکیت با حیازت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

اقتصادو گردشگری:/پایان نامه درباه بوم گردی

 اثرات اقتصادی گردشگری جذابيت‌های پيامدهای اقتصادی توسعه جهانگردی به گونه ای است که پيش از هر چيز ديگری جلوه گری می کند. به همین دليل مطالعات اوليه در مورد تأثيرات جهانگردی در دهه ١٩۶٠، بيشتر بر آثار مثبت اقتصادی آن متمرکز بوده است اما در دهه ١٩٧٠، پيامدهای اقتصادی جهانگردی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل